English
Makaleler

IRCA ONAYLI EGiTiMLER
IRCA Onaylı ISO 9001:2008 Baş Denetçi Eğitimleri "QMS Auditor/Lead Auditor (A17086)" Kursu 27 -31 Temmuz 2011 ( 5 Gün ) ve 01 - 05 Ekim 2011 ( 5 Gün ) olmak üzere eğitimler düzenlenecektir.

FSC Egitimleri

Naviga 26-27 Temmuz 2011'de FSC Eğitimi düzenleyecektir. FSC belgelendirme kuruluşu denetçilerinin yeterlilik koşullarını FSC-STD-20-001 V3-0, Ek 2'de açıklanan şekilde karşılamayı amaçlamaktadır. Denetimler, ISO 19011 'e göre programın bir parçası olacaktır. Ayrıntılı Bilgi

FSSC 22000
Bilindiği gibi büyük gıda endüstrisinde dünya çapında (NESTLE, UNILEVER, DANONE, KRAFT) büyük üreticilerin öncülüğünde yeni Gıda Güvenliği Standardı, FSSC (Gıda Güvenliği Sistemi Sertifikası) yayınlanmıştır. Bu Standart bir kombinasyonudur ISO 22000 ile BSI-PAS 220:2008 standardının birleştirilmesinden oluşmuştur.

Naviga FSSC 22000 Belgelendirme konusunda TÜV AUSTRIA HELLAS yetkisi ile Türk firmalarına hizmet vermektedir.
 
Bu standardın önemi GFSI tarafından (Global Gıda Güvenliği Girişimi) IFS ve BRC ile eşit olarak kabul edilmiş olmasıdır.

Başlıca Tanıtım;

Gıda sektörünün içinde ve yanında yer alan her firma yönetim sistemleri kurulumunda bu zincirde Gıda Güvenliği Standart trafiği ile karşılaşıyor. Bu trafikte uluslararası standartların yanında, özel firma standartları, yasal düzenlemeler, onay kuruluşları ve perakendeciler tarafından geliştirilen standartlar; ISO 9001, ISO 22000, HACCP, BRC, IFS, SQF, Global GAP, GMP, PAS 220, GFSI, PAS 220 seçimi zorlaştırdı. Son günlerde çalışmaları devam eden yeni bir standart FSSC 22000, yeni bir standart daha mı geliyor? sorusunu karşımıza çıkarıyor. Sistem seçiminde belirleyici etmen müşterinin talebi doğrultusunda olurken, aslında tek amaç; yasal gerekliliklere uyarak etkin bir gıda güvenliği sistemi kurmaktır.

»» Yolculuk ISO 9000 serisi ile başlamıştı. Tüm sektörlere uygulanabilen ve süreç yaklaşımını öngören Kalite Yönetim Standardı, müşterinin ihtiyaç duyduğu kaliteyi güvence altına almak üzere temel bir yönetim sistemi standardı olma özelliğini halen korumakta.

1959’larda ortaya çıkan gıda üretiminde tehlike analizi ve kritik kontrol noktalarının kontrolünü öngören HACCP sistemi gıda güvenliğiyle ilgili problemleri engellemek amacıyla 1963 yılında Dünya Sağlık Teşkilatı (WHO) Codex Alimentarius’da HACCP prensiplerinin yayımlanması ile tüm dünyada kabul görmüştür. Gıda Güvenlik standartları (ISO 22000, BRC, IFS, SQF) ve yasal düzenlemelerin de temeline yerleşmiştir. Türkiye’de de Gıda Kodeksi’nde 1997’de zorunlu yasal uygulamalar arasına alınmış, 2003 yılında TS13001 standardı olarak yayınlanmıştır.

Diğer taraftan çeşitli ülke, birlik ve birleşimlerinin ihtiyaçları ile ortaya çıkan standartlar bu yolculuğun parçası haline geliyor. İngiliz Perakendeciler Konsorsiyumu’nun 1998’de geliştirdiği BRC, Türkiye’de perakende sektörünün gelişimi ile tanınır ve uygulanır hale gelmiştir. Perakendecilerin tedarikçi seçiminde yerinde denetim ile güvenli gıda ve istenilen spesifikasyonlarda üretimi garantileyen seçim kriterlerinden biri olmuştur BRC. Bunun yanında Almanya ve Fransa perakendecileri tarafından 2002’de kendi markaları adına üretilen ürünlerin güvenli olduğunu garantilemek için geliştirdikleri ve İtalya’nın da dahil olduğu IFS (International Food Standard) gıda güvenlik standardını ölçülebilir kılmıştır.

Amerika’da 2004 yılında yayınlanan diğer bir standart SQF (Safe Quality Food) Güvenli Kalite Gıda Standardı da yaklaşık 1500 üye perakendeci ve toptancıya sahip FMI (Food Marketing Institue) Gıda Pazarı Enstitüsü tarafından oluşturulmuştur. SQF HACCP tabanlı bir gıda güvenliği ve kalite risk yönetim sistemidir. Gıda zincirinin her halkası için iyi tarım uygulamaları GAP, İyi üretim uygulamaları GMP, iyi hijyen uygulamaları GHP, iyi dağıtım uygulamaları GDP olarak anılan planlanmış sistematik aktiviteleri kapsayan ayrıntılı sistemler de standartların kapsamına girmiştir.

Değişik standartların uygulamaya alınması karşısında kuruluşlar çok fazla denetime maruz kalmaya başlamışlardır. Bu nedenle Uluslar arası yaklaşık 400 Gıda üretici ve perakendecilerinden oluşan CIES (The Food Business Forum) Gıda İş Forum’u tarafından 2000 yılında GFSI (The Global Food Safety Initiative) Global Gıda Güvenliği Girişimi oluşturulmuştur. GFSI’ın vizyonu “sertifikalı ise her yerde kabul edilmeli” mantığı üzerinedir. Spesifik standartların karşılaştırılarak onaylanması sonucunda tüm standartları Gıda Güvenliği Şemsiyesi’nde birleştirme amacını taşımaktadır. Carrefour, Tesco, Metro, Migros, Ahold, Wal-Mart ve Delhaize GFSI’ın resmen değerlendirip tanıdığı BRC, IFS, Dutch HACCP, SQF ve New Zealand GAP’ı kabul etmektedirler.

2005 yılına gelindiğinde ISO tarafından gıda zincirinde yer alan tüm halkalarda uygulanabilir ISO 9001’in proses yaklaşımına paralel, gıda güvenliği yönetim sistemleri uygulamalarını birleştirmek amacıyla ilk uluslar arası ve sertifikalandırılan ISO 22000 standardını yayınlamıştır. Ön gereksinim uygulamaları (yasal gereksinimler, GMP, operasyonel ön koşullar), HACCP sistemi, iletişim ve sürekli iyileştirme temelinde oluşturulmuştur. BRC ve IFS’ten en temel farkı iyi uygulamaların listelenmemiş olmasıdır. Bu nedenle de GFSI’ın listesinde yer alamamıştır.

Süregelen Gıda Güvenliği standartları (BRC, IFS, SQF) daha çok perakendecilerin özel markalı ürün tedarikçilerine çoğunlukla ön gereklilik olarak şart koşmalarına karşın büyük gıda üreticileri ISO 22000’i proses yaklaşımını baz alması nedeniyle daha çok tercih etmişlerdir.

ISO 22000’nin ihtiyacını karşılamaya yönelik Gıda ve İçecek Endüstrisi Konfederasyonun CIAA (The Confederation of Food and Drink Industries) sponsorluğunda G4 olarak bilinen Danone, Kraft, Unilever ve Nestle sektör devleri birleşerek 2008 yılında ön gereksinim programlarını detaylandıran ve her tür firmaya uygulanabilir PAS 220 (Publicly Available Specification) Kamuya açık spesifikasyonları standardını yayınlamıştır.

2004 yılında FSSC (The Foundation for Food Safety Certification) Gıda Güvenliği Sistemi Sertifikasyonu Kuruluşu tarafından harmonize Gıda Güvenliği Sistemi sertifikasyonu oluşturmak için kurulmuştur. CIAA tarafından da desteklenen ve ISO 22000 ile PAS 220 ‘yi birleştiren FSSC 22000 standardının tanınması yönünde GFSI’a başvurularını Şubat 2009’da göndermiştir. İlk değerlendirme sonuçları alınmaya başlanmış olup kendi sitesinde ilan edilerek 27 May 2009 tarihinde GFSI’nın 9. Yıllık Gıda Güvenliği Konferansı’nda FSSC 22000 içeriğinin GFSI tarafından kabul edildiğini duyurmuştur.

FSC Matbaa Etiket Belgesi
FSC Orman Yönetim Konseyi Koruma Zinciri;  Matbaa ve Etiket Belgesi olan bu belgenin Ormana zarar verilmediğini kötü orman politikası güdülmeden ürün haline geldiğini amaçlar ve Naviga bu belgeyi vermeye yetkilidir.

 FSC Koruma ve Gözetim Zinciri Sertifikasyonu (CoC - Chain of Custody)

Günümüzde dünyada bir orman ürünün iyi yönetilmiş bir kaynaktan sağlandığını göstermenin en geçerli yolu, CoC Yönetim Sistemi’nin uygulanmasıdır. Simge Antalis’in aldığı FSC Sertifikası da CoC - Koruma ve Gözetim Zinciri’nin yani, ham maddenin ormandan tüketiciye ulaşana kadar gerçekleşen; işleme, dönüştürme, imalat ve dağıtım gibi tüm başarılı safhalarını içine alan bir yönetim sistemini kullandığını kanıtlamaktadır.

Müşteri açısından bakıldığında ise bir firmada CoC standartlarının uygulanıyor olması, firma tarafından bu aşamaların başarıyla yerine getirildiğinin de bir taahhütü niteliğindedir.
Bu sektör şemsiyesi altında faaliyet gösteren firmalar, müşterilerine ve/veya 3. şahıslara çalışmalarındaki her süreçte gerekli dikkati ve kalite şartlarını yerine getirdiklerini ispatlamak için CoC belgelendirmesine sahip olmayı talep etmektedirler.
FSC belgesinin faydaları:

Firmalar için uluslararası tanınma ve prestij göstergesidir.
FSC belgesi sayesinde FSC markasını ve etiketlerini kullanma hakkına sahip olmak;
ürünlerin yasal ve iyi idare edilmiş kaynaklardan geldiğini gösterir.
Mevcut orman ürünlerinin yasal olduğunun göstergesidir.
Gelecek nesillere ormanların sağlıklı bir şekilde devredilmesini sağlar.
 
FSC kimdir?

1990’lı yıllarda kurulan FSC’nin (uluslararası Forest Stewardship Council örgütünün baş harflerinden oluşmaktadır) ana kuruluş amacı, tüm dünyadaki orman kaynaklarının doğru şekilde idare edilmesini sağlamak; bununla ilgili metotları belirlemek; standartları tarif edip bu standartların dünya genelindeki orman endüstrisi şemsiyesi altına giren tüm kuruluşları kapsayacak şekilde uygulandığını bağımsız ve akredite kuruluşlar vasıtasıyla denetlemek ve izlemektir.

Kar amacı gütmeyen bir sivil oluşumu olan FSC, dünyada bağımsız ve akredite CoC programlarını (belgelendirmesi) yürüten, farklı kesimlerden gelen çevre ve sosyal örgütlerini, ahşap ve orman ürünleri konusunda faaliyet gösteren firma temsilcilerini, bazı ahşap birliklerini ve orman ürünleri belgelendirmesi yapan kuruluşları bünyesinde barındırmaktadır.

2010 Naviga Egitimleri
Firmamızın düzenli olarak uyguladığı eğitim programlarımızdan başlıca; ISO 9001 Kalite Yönetim Sitemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, OHSAS ISO 18001 İşsağlığı ve Güvenliği ile ISO 22000 Gıda Yönetim Sistemi eğitim programları ; İncelemek için tıklayınız

 

TURKAK Akreditasyonu
NAVIGA' nın 17021 akreditasyon denetimi 06.11.2009 tarihinde tamamlanmıştır.

Akreditasyon sürecimiz boyunca bizleri yalnız bırakmayan; Tüm müşterilerimiz, Denetçilerimiz ve tüm çalışma arkadaşlarımız / Dostlarımıza en derin teşekkürlerimizi sunuyoruz.  

EA KODU ISO 9001:2008 14001:2004
1 03 GIDA  
2 04 TEKSTIL  
3 17 METAL X
4 18 MAKINA  
5 19 ELEKTRIK  
6 28 INSAAT X
7 29 SATIS X
8 30 CATERING/HOTEL  
9 32 FINANS X
10 34 MÜHENDISLIK  
11 35 DIGER HIZMETLER X
12 39 DIGER SOSYAL HIZMETLER X

 

Naviga "Organik Tekstil"
Naviga merkezi Amerika' bulunan ONECERT kontrol kuruluşunun Türkiye Temsilcisi olarak faaliyetlerine başladı. Organik Tarım ve Organik Tekstil konularındaki kontrol faaliyetlerini de hizmet kapsamına katan NAVİGA ;

çok yakında bu konulardaki lokal akreditasyonlar için de çalışmalarını tamamlayarak, Türk tarım  ve tekstil sektörlerine de sunduğu hizmet kapsamlarını genişletmeyi amaç edinmiştir.

GLOBAL ORGANİK TEKSTİL Nedir ?

Tarım sürecinde Organik olarak yetiştirilmiş elyafların tekstil sektöründe ilgili standartlara göre işleme alınması ile Organik tekstil sektörü doğmuştur.

Üretimde hammadde olarak Organik elyaf kullanılması ve üretim koşullarının ilgili standarda göre yapılması: Bu alanda uluslararası geçerliliği olan Global Organik Tekstil Standardına (GOTS) göre üretim ve sertifikasyon yapılmaktadır.

GOTS sertifikasyonu organik olarak yetiştirilmiş, sertifikalı organik elyaf kullanıma ek olarak GOTS’ un işleme /üretim standartlarını da kapsar.

Global Organik Tekstil Standardı (GOTS);Organik Tekstil İşleme alanında faaliyet gösteren önde gelen standart birliklerin ortak bir çalışmasıdır.

International Association Natural Textile Industry (IVN), Germany,
Soil Association (SA),England,
Organıc Trade Association (OTA),USA,
Japan Organıc Cotton Association (JOCA), Japan,
İşbirliği ile...
International Federation of Organıc Agriculture Movements (IFOAM)
Hammaddelerin hasadından, çevresel ve sosyal sorumlulukla ürerimden etiketlenmeye kadar nihai müşteriye, organik ürünle ilgili kesin bir güvence sunabilmek için organik tekstilin durumunu dünya çapında kabul gören kriterlerle tanımlamak.
İşleyici ve üreticilerin, organik kumaş ve kıyafetlerini tüm büyük pazarlarda kabul gören tek sertifika ile ihraç edebilmelerini sağlamak.

Dolaşım Sertifikası Nedir?

Dolaşım sertifikası ya da ürün sertifikası (transaction sertificate = certificate of inspection = product certificate ) elyaf, iplik, kumaş ve son tekstil ürünlerinin / kıyafetlerinin sadece tek bir yüklemesi için hazırlanmakta ve ürünün spesifikasyonlarını ve miktarını aynı zamanda üreticisini, satıcısını (ihracatçı)ve alıcısını göstermektir. Dolaşım sertifikası, alıcıya belli bir yüklemeye ait organik elyaf ürünlerinin organik durumunun ve/veya organik olarak üretiminin yapıldığının bir kanıtı olarak hazırlamaktadır.

Organik ürün alan firma ürünün organik elyaftan organik olarak üretildiğinden emin olmakla yükümlüdür. Bu nedenle denetimin ve sertifikasyonun kanıtı olarak satıcıdan/ ihracatçıdan aşağıdaki belgeleri istemelidir;
1.Satıcının ilgili sertifikasyon programına göre onaylanmış üretici olduğunu gösteren firma sertifikasını (company certificate )

2.Alıcının organik ürün olarak aldığı her partinin tam miktarını ve ilgili sertifikasyon programına göre organik olduğunu gösterir dolaşım sertifikasını

3.Satın alınan her organik ürün(elyaf,iplik,kumaş,son tekstil ürünü/kıyafetler)mutlaka dolaşım sertifikası ile Teslim alınmalıdır. 

 

Cezayir Kontrol Belgesi
Cezayire ihracat için bilgilendirme; ithal edilen ürünlerin uygunluğu ile ilgili talimatlara istinaden “certificate of quality control “ sertifikası talep edilmektedir. TÜV Austria bu konuda akredite bir sertifikasyon ve kontrol kuruluşudur.

Bu karar 16.Şubat.2009 tarihli 16/DGC/2009 numaralı Cezayir Bankası tarafından Cezayir Hukuku 2004 -04 kuralına istinaden yayımlananmıştır

YÜKLEME ÖNCESİ KONTROL İŞ AKIŞI

Müracaat

İhracatçı uygunluk değerlendirmesi için aşağıdaki evrakları içeren müracaatını yapar.

İhraç edilmesi düşünülen ürünlerin listesi
İhracatçı, ithalatçı, (  ihracatçı ile üretici farklı ise Üretici) isim adres bilgileri
Proforma fatura, tahliye limanı adı.
İhraç edilecek ürünlerle ilgili önceden alınmış test / uygunluk sertifikaları
Yükleme öncesi gözetimlerin yapılacağı lokasyonun belirtilmesi 
 
Doküman Uygunluk Değerlendirilmesi 
 
Fiziksel Gözetim
Doküman kontrolü sırasında belirtilen ürünlerin gözetim esnasında sunulup sunulmadığı.
Ürünlerin belirtilen kurallara uygun olup olmadığı
İthalat dökümanlarında belirtildiği şekle uygun olup olmadığı

Uygunluğun Sertifikalandırılması 

TÜV Austria gözetim sertifikasında tarafımıza sunulan dökümanlara istinaden uygunluğu belgelendirir. Uygun sonuç’a istinaden uygunluk sertifikasını yayınlar.

Yayınlanan sertifika, ihracatçıya banka işlemlerini tamamlamak üzere verilir. İhracatçı ikinci orijinal kopyayı ithalatçıya ürünün ithal izinlerinin alınması için iletir.OPEL Erdemir'e TUV Belgesi
  Türkiye'nin güçlü otomobil üreticisi OPEL in Erdemir Şubesi TÜV-Austria Hellas onaylı belgesini geçtiğimiz haftalarda teslim aldı. Kalite standartlarını yükselten ülkemiz otomotiv sektöründede atılıma geçerken bir çoğunun standartlarını belgelendirme firmamız denetlemektedir.

OTO HABER dergisinin haberi;

OPEL ERDEMİR'E TÜV KALİTE BELGESİ
Yetkili servislerde artan standartlar sonucunda, bayiler kalite yönetimi arayışına girdiler. İşte, Opel'in Avcılar bayi Erdemir, uluslararası denetim firması olan TÜV Austria Hellas'tan ISO 9001:2000 kalite yönetim sistemi belgesi alan ilk Opel bayi oldu.

Opel Erdemir Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Erdemir, tüm Opel bayileri arasında bu belgeyi ilk olarak almanın haklı gururunu yaşıyor şu günlerde. ISO 9001:2000 kalite yönetim sistemi kurulu ve uygulaması belgesi alabilmek için uluslararası şirket olan TÜV Austria Hellas'a başvuran Opel Erdemir yetkilileri bir yıllık bir denetim sürecinden geçmişler. TÜV Austria Hellas'ın Türkiye yetkili belgelendirme firması Naviga şirketi tarafından denetlenen Opel Erdemir'e bu aşamada Ankara Danışmanlık firması danışmanlık hizmeti vermiş. Yüksel Erdemir, Avcılar Opel bayi Opel Erdemir yetkili servisi için aldıkları bu belgenin nedenlerini şöyle açıklıyor: "Bayi ve yetkili servis ayağındaki rekabet artık çok büyüdü. Bu anlamda hem kendi hem de diğer rakip bayilerden bazı konularda ayrılmanız gerekiyor. Yaptığımız araştırmalar sonucunda bayiler arasında böyle bir kalite belgesinin eksikliğini gördük. Bu anlamda bu belgeyi alabilmek için de uluslararası en yetkili şirketlerden biri olan TÜV Austria Hellas'a başvurduk.

 

KIRAC Belediyesine ISO 9001 Belgesi
TÜV-Cert Üyesi olan firmamızı tercih eden Kamu ve Özel Sektördeki öncü kuruluşlar her geçen gün artmakta ve TÜV farkını yaşamaktadır,

 

Geçtiğimiz günlerde ISO 9001 Kalite Belgesi almaya hak kazanan KIRAÇ Belediyesine belgesi takdim edildi. 

Kıraç Belediyesinin Haberi;

İşbaşına geldiği günden bu yana dur durak bilmeyen Başkan Öncü, beldede uyguladığı çağdaş, modern hizmetlerinin kalitesini de tescilledi.

 

İstanbul Kıraç’ta dev projelerle ilklere imza atarak halkın yaşam kalitesini de yükselten Belediye Başkanı Hamit Öncü, çalışmalarını İSO 9001:2000 kalite belgesiyle tescil ettirdi. Belediye meclis salonunda dün düzenlenen kokteyl’li törenle ISO belgesini teslim alan Başkan Öncü, TÜV AUSTRIA HELLAS’ın Türkiye Temsilcisi NAVİGA Uluslar Arası Belgelendirme Limited Şirket Temsilcisi Hilal Çetin ve ANKARA DANIŞMANLIK Firması Genel Koordinatörü Turgay Turan’a teşekkür etti. Bir ilke daha imza atmanın heyecanının yaşandığı törende Başkan Öncü’nün çalışma ekibi hazır bulunurken, Sander Başkanı Özcan Ay, Çakmaklı Muhtarı Süleyman Kıran, Namık Kemal Mahalle Muhtarı Hüseyin Korkmaz, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve vatandaşlarda katıldı.

 

Öncü: Kıraç’a hayat verdik

Törende konuşan Kıraç Belediye Başkanı Hamit Öncü, kalite belgesinin kazanılmasında büyük özveri gösteren belediye personeline teşekkür etti. Başkan Öncü, “Beldemize ve belediyemize ilk defa bir İSO belgesi verildi. Ben bunu toptan kalite yönetim çalışması olarak ifade ediyorum. Eskiden hizmet almamış olan beldemize, şu anda çok şükür yetişmiş kadromuzla dev projelere imza attık

 ve atmaya da devam ediyoruz. Bu günde İSO 9001:2000 belgesini almaya hak kazandık. Bundan sonra da buna layık olmaya çalışacağız ve çalışmalarımızı giderek artan bir performansla sürdüreceğiz” dedi. Yaptığı hizmetleri de sıralayan Başkan Öncü, “Hizmetlerimiz Kıraç’a hayat vermiştir ve halkımız nefes almıştır. Bunda da sanayicilerimizin emeği çoktur. Burada bulunan San-der Başkanı Özcan’ Ay’a sanayiciler adına teşekkür ediyorum. Belediye personelimiz büyük özveride bulunmuştur. Personelime de teşekkür ediyorum. Hep birlikte daha nice projeleri taahhüt ediyor, bu belgenin hakkını vererek çalışacağımıza söz veriyorum. İSO 9001:2000 Kalite belgemiz, Kıraç halkına ve belediyemize hayırlı olsun” dedi.

 

Turan başarılar diledi

Avusturya Helles Sertifikasyon Dairesi ‘TÜV Austira Hellas’ belediyecilek hizmetleri alanında İSO 9001:2000 kalite belgesini almaya hak kazanan Kıraç belediyesi adına Başkan Öncü’ye takdim edildi.  Kıraç belediye meclis salonunda düzenlenen törende konuşan Ankara Danışmanlık Genel Koordinatörü Turgay Turan yaptığı konuşmasında, “Kıraç Başkanı Hafit Öncü, Belediye’deki tüm kadronun ve birimlerin Kalite Yönetim Sistemi eğitimlerinden geçirilmesini ve birimlerin verimliliğinin arttırılması için gerekenin yapılmasını istemiştir. 10 aylık Eğitim ve Sistem kurulumu sürecinden sonra, TÜV AUSTRIA HELLAS Türkiye Temsilcisi olan NAVİGA Firmasının Genel Müdürü Sayın Erkan AYDIN’ın ve diğer uzmanlarının gerçekleştirdiği denetimleri sonucunda, Belediyemizin Toplam Kalite Yönetim Sistemi’nin ISO 9001:2000 standardına uygun olduğu görülmüştür” dedi. Verilen kurslar sonrası edinilen bilgilerin çalışmalara yansıdığını da gözlemlediklerini dile getiren Turan, bunun neticesinde de Kıraç Belediyesi’nin TÜV Austira Helles İSO 9001:2000 Kalite Belgesi’ni almaya hak kazandığını belirtirken, hayırlı olması dileklerinde bulundu ve Başkan Öncü’ye başarılar diledi.

Sanal Katalog
Kataloğumuzu görüntülemek için tıklayınız.
Müşteri Hizmetleri
Her türlü konuda bize ulaşabilir, yardım alabilirsiniz.
Bize Ulaşın
Bizimle iletişime geçin, Naviga farkını farkedin!